CENOVNIK ODRŽAVANJA

CENE ČIŠĆENJA ZGRADA

Cena za mesečno održavanje zgrade formira se na osnovu veličine zgrade,broja stanova,zahteva stanara,lokacije i mnogih drugih faktora tako da je nemoguće napraviti cenu koja bi važila za sve zgrade.

U osnovnoj ponudi:
ANGAŽOVANJE NAŠE FIRME ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ZGRADE KOJE SE OBAVLJA JEDNOM NEDELJNO MOGUĆE JE VEĆ OD 199 DINARA PO STANU.

ZA CENE NAŠIH USLUGA PONUĐENI SU MODELI PLAĆANJA:
1) Pojedinačno plaćanje (trošak suvlasnika):
2) Grupno placanje – cela zgrada