OPIS USLUGA

OPIS USLUGA

Imajući u vidu da svaka zgrada ima svoje specifičnosti a svaki stanar svoju listu želja,da bih napravili konačnu ponudu potrebno je sve to uklopiti. Ovde želimo da vam prikažemo osnovnu ponudu od koje polazimo u svakoj zgradi.

JEDNOM NEDELJNO:

 • METENJE STEPENIŠTA
 • BRISANJE STEPENIŠTA MOPOM
 • METENJE HODNIKA
 • BRISANJE HODNIKA MOPOM
 • BRISANJE I MOPIRANJE PODA LIFTA
 • BRISANJE OGLEDALA U LIFTU
 • BRISANJE VRATA I ZIDOVA LIFTA
 • PRAŽNJENJE KANTA SA REKLAMNIM MATERIJALOM
 • BRISANJE ULAZNIH VRATA
 • BRISANJE STAKLA NA ULAZNIM VRATIMA
 • BRISANJE I DEZINFEKCIJA RUKOHVATA
 • METENJE ISPRED ULAZNIH VRATA

DVA PUTA GODIŠNJE:

 • GENERALNO ČIŠĆENJE OBJEKTA
 • BRISANJE SVIH STAKLENIH POVRŠINA
 • BRISANJE GELENDERA
 • BRISANJE POŠTANSKIH SANDUČIĆA
 • BRISANJE LUSTERA I PLAFONJERA U OBJEKTU
 • BRISANJE ORMANA ZA STRUJU I HIDRANTA
 • SKIDANJE NALEPNICA I REKLAMNOG MATERIJALA