OSNOVNE INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

OSNOVNE INFORMACIJE O ČIŠĆENJU

PRVIH MESEC DANA ČISTIĆEMO VAŠU ZGRADU BEZ IKAKVE NAKNADE I UGOVORNE OBAVEZE!
Način na koji se obavlja čićenje vaše zgrade:

  • Zadužujemo radnika koji će brinuti o vašoj zgradi.
  • Radnik do vaše zgrade dolazi službenim vozilom,u radnoj uniformi naše firme i sa legitimacijom.
  • U vašoj zgradi je naša kontrolna lista sa opisom usluga.
  • Upisuje se u kontrolnu listu i navodi šta je tog dana obavio.
  • Na kontrolnoj listi je i broj telefona sektora za reklamacije u našoj firmi.
  • Isti radnik dolazi uvek u isti dan u vašu zgradu.
  • U našem vozilu se nalazi sve što je potrebno da bi zgrada bila očišćena.
  • Svako oštećenje na i u zgradi se prijavljuje skupštini stanara.
  • Jednom mesečno naš kontrolor obilazi vašu zgradu.
  • Koristimo isključivo profesionalna nenadražujuća sredstva za čišćenje.