Kompanija City Clean d.o.o. se bavi upravljanjem ambalažnog otpada na teritoriji grada Beograda od 2017.godine . Sarađujemo sa ugostiteljskim objektima i raznim kompanijama širom teritorije našeg grada. Naš cilj je čistija i zdravija sredina za sve naše građane. Svim zainteresovanima nudimo mogućnost saradnje kroz projekat odvajanja ambalažnog otpada u Vašim objetkima.
Projekat upraljanja ambalažnim otpadom realizuje se postavljanjem sudova za ambalažni otpad (staklena ambalaža, papir i limenke) u objekte na teritoriji grada Beograda. Sudovi su plastični, zapremine 120L i 240L, i postavljamo ih na način koji našim saradnicima najviše odgovara (u smislu broja i veličine sudova , u zavisnosti od zahteva svakog pojedinačnog objekta).

Objekte obilaze vozila naše kompanije , u dogovorenom terminu, a po potrebi i češće.

City Clean d.o.o. poseduje sve potrebne dozvole za sakupljanje i transport sekundarnih sirovina, i u skladu sa članom 45. zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) izdaje odgovarajući dokument o kretanju otpada.